PODVOD PRI KÚPE MOBILU CEZ INZERÁT

Bratislava,

Dobrý deň, urobil som takú hlúposť chcel som kúpiť na inzerát mobil. Platil som vopred. Nie je to vysoká suma. Ale už dva týždne čakám, kedy mi ho pošle sa stále sa vyhovára. Mám 20 rokov a ten od koho som ho mal kúpiť má 15 rokov, teda je maloletý. Je možné podať trestné oznámenie ? Je možné ho v prípade že mi peniaze vrátiť trestné oznámenie stiahnuť ? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, v trestnom konaní je osoba zodpovedná od 14. roku, v priestupkovom od 15. roku, teda ak má dotyčná osoba 15. rokov, je za svoje konanie zodpovedná. Podľa výšky spôsobenej škody buď o priestupok proti majetku alebo o trestný čin podvodu.

Trestný zákon v § 221 definuje trestný čin podvodu takto: "Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného odhalí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky" Podľa § 125 Trestného zákona sa malou škodou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur.

V prípade menšej škody ide o priestupok proti majetku podľa zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa § 50 tohto zákona sa "priestupku dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi."

Takže podľa toho, akú finančnú čiastku ste poslali môžete podať buď trestné oznámenie alebo oznámiť priestupok. V prípade priestupku môžete svoj návrh vziať späť. O možnosti stiahnuť trestné oznámenie sa môžete viac dočítať tu http://www.matepravo.sk/clanok/kradez-a-suhlas-poskodeneho-s-trestnym-stihanim/

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?