POKUTA ZA VYPÁLENÚ ŽIAROVKU?

Bratislava,

Má policajt právo uložiť pokutu za vypálenú žiarovku?

Odpoveď

Podľa zákona patrí medzi všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky aj povinnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky a udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave.

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú  ustanovené podmienky, je povinný chybu odstrániť na mieste. Ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť.

Policajt teda nemá automaticky právo uložiť vám blokovú pokutu za vypálenú žiarovku. Ak by sa tak stalo, nepostupoval by správne v zmysle zákona.

Ak sa vám takáto situácia stane, vy o tejto poruche neviete a prvýkrát vás na ňu upozorní policajt pri kontrole, ste povinný túto chybu odstrániť na mieste. Samozrejme, ak je to vo vašich osobných zručnostiach a technických možnostiach. Nie každý si dokáže na konkrétnom vozidle vymeniť žiarovku, navyše žiarovky už nie sú súčasťou povinnej výbavy vodiča.

Ak teda nie je možné chybu odstrániť na mieste, smiete pokračovať na najbližšie miesto, kde chybu odstránia.

Všetko však závisí od konkrétnej situácie a od rozsahu chyby. Ak by porucha nastala na oboch svetlách najmä v predvečer, pokračovaním v jazde by ste už ohrozovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vtedy by vám policajt mohol aj zadržať tabuľku s evidenčným číslom alebo osvedčenie o evidencii.

 

Z. z. o cestnej premávke v znení noviel, zákon č. 8/2009, § 3 ods. 1, § 4 ods. 5

Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení noviel, zákon č. 725/2004, § 21 ods. 1 písm. a)

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?