Pravidlá stránky

Máteprávo.sk žiada svojich návštevníkov o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

  1. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu. Celý obsah stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, vytvárať odvodené diela,  alebo používať akýkoľvek obsah stránky na komerčné účely.

  2. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za správnosť a úplnosť zverejnených informácií a materiálov a nenesie prípadné následky z dôvodu ich použitia. Názory prevádzkovateľa sa nemusia stotožňovať s názormi užívateľov.

  3. Prevádzkovateľ vyberá z množstva otázok od užívateľov najrelevantnejšie tak, aby reprezentovali široký tematický okruh. Odpovede na otázky sú podľa obsahu zaradené do jednotlivých kategórií. Povinnosťou prevádzkovateľa nie je odpovedať viackrát na rovnakú otázku.

  4. Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní tohto portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Pravidlami.

  5. Poskytnutím osobných údajov dáva užívateľ prevádzkovateľovi súhlas s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním nie je možné zúčastniť sa niektorých osobitných aktivít stránky.

  6. Užívateľ tiež súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade s ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení noviel.

  7. Súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať písomne na emailovej adrese prevádzkovateľa.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?