Prečo vznikla táto stránka?

Milí priatelia,

dovoľte, aby som Vás privítal na stránke "Máte právo", ktorá je výsledkom mojej spolupráce s občianskym združením SK-EU 21.

Azda každý z nás zažil ten pocit neistoty, keď Vás štátny orgán v zastúpení policajta zastaví, skontroluje, prikazuje, zakazuje, a vychrlí pritom ešte aj zopár paragrafov zo zákona. Ak nie ste náhodou úspešný absolvent práva, alebo vyslúžilý policajt, s najväčšou pravdepodobnosťou zaváhate. Často sa tiež stáva, že vzniknú pochybnosti o správnosti postupu policajta (polície) v danom prípade.

Pravidelne dostávam rôzne ponosy, sťažnosti, otázky v ktorých sa ma pýtate či vôbec mal na taký, alebo onaký postup policajt právo. Áno, okrem toho, že má policajt  mnohé veci právo od Vás vyžadovať , aj Vy ako občan SR máte okrem povinností aj svoje práva.

Mnohé z otázok, ktoré dostávam sa opakujú, niektoré sú príliš konkrétne využiteľné len v danom prípade, iné zase veľmi základné či zásadné. Niektoré z nich som preto vybral a odpovede na ne pripravil v spolupráci s odborníkmi v oblasti práva i samotnými policajtmi z praxe.

Na tejto virtuálnej poradni nájdete predovšetkým informácie o tom ako, slovenská legislatíva  upravuje vzťah občan-policajt v jednotlivých prípadoch. Aby sa  nestávalo, že v prípade kontaktu s políciou vo Vás ostane trpký pocit bezmocnosti. Aby ste vo vzťahu občan-policajt neťahali za kratší koniec. A aby medzi občanmi a políciou zavládla dôvera a vzájomný rešpekt.

Stačí len, aby ste nám zaslali prostredníctvom formulára alebo emailu Vašu otázku. Vybrané otázky spolu s odpoveďami zverejníme na webstránke. Ak máte záujem o zasielanie noviniek na pravidelnej báze prostredníctvom emailu, prihláste sa prosím pre odber newslettra.

Chcem zdôrazniť, že táto poradňa pomáha aj samotným policajtom a ostatným príslušníkom bezpečnostných zložiek. Pretože im najviac škodí, keď sa objavujú podozrenia z nezákonného postupu, a keď sa prehlbuje nedôvera medzi nimi a občanmi, ktorým máju pomáhať, a ktorých majú chrániť.

Samozrejme, uvedomujem si, že k dosiahnutiu lepšieho stavu sú potrebné systémové zmeny. K mojim dlhodobým prioritám preto patrí presadenie nezávislej inšpekcie, ktorá nebude priamo podradená ministrovi vnútra, alebo posilnenie postavenia policajného prezidenta (viac informácií TU).

Teším sa na Vaše otázky, ktoré môžu zaujímať a pomôcť aj mnohým ďalším. Vopred Vám za ne ďakujem a pokúsim sa Vám dať tie najlepšie odpovede.

Želáme inšpiratívne čítanie,

Tím SK-EU 21

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?