ZASTAVENIE VOZIDLA Z AUTA BEZ OZNAČENIA PRÍSLUŠNOSTI K POLÍCII

Bratislava,

Môže ma na okraj cesty kývaním rukou s červeným terčíkom odstaviť policajt idúci v civilnom aute bez označenia príslušnosti k PZ SR a bez majáka?

Odpoveď

Žiadna právna norma vám neukladá povinnosť zastaviť svoje motorové vozidlo na základe výzvy posádky iného motorového vozidla, naviac neoznačeného nápisom  „POLÍCIA“ a bez farieb policajného zboru. 

V prípade, že vás policajt chce zastaviť a ide v aute bez patričného označenia, mal by byť v rovnošate. Potom môže z idúceho auta dávať znamenie na zastavenie vozidla kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutím zastavovacieho terča alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na aute. Pokyn na zastavenie vozidla môže zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom a zvukovým znamením. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred autom, z ktorého policajt v rovnošate dáva pokyn na zastavenie, sa vždy musí použiť zvláštne výstražné svetlo a zvukové znamenie. 

Samostatný je prípad auta, ktoré nie je označené nápisom „POLÍCIA“ a vo farbách policajného zboru, ale výzva posádky na zastavenie vozidla by bola preukazovaná zvukovými signálmi charakterizujúcimi políciu a tiež svetelnými signálmi s nápisom „STOP POLÍCIA,“ ktoré slúži na odlíšenie služobného zákroku polície od výziev tretích osôb.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?