SBS a kontrola občianskeho preukazu

Bratislava,

Po skončení pracovnej zmeny ma pracovník SBS požiadal o bežnú kontrolu kabelky, ale najprv si vypýtal občiansky preukaz. Som povinná dávať opisovať zamestnancovi SBS svoje údaje z občianskeho preukazu? 

Pracovník SBS nemal a nemá vo vami opisovanom prípade právo od vás žiadať nahliadnuť do vašej tašky ani právo žiadať opísať údaje z vášho občianskeho preukazu, s výnimkou prípadu, ak ste bola osobou, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu alebo ste bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta, čo predpokladám nebol váš prípad.  Ale aj keby bol, aj v tomto prípade máte právo odmietnuť sa mu legitimovať. Žiadnym spôsobom vás k tomu nemôže nútiť. Aj v prípade ak by ste v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany odmietla alebo nemohla hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola by ste pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo by ste bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta, pracovník SBS nemá inú možnosť ako na čas nevyhnutný, do príchodu policajta vás predviesť na ich strážne stanovisko. A ani v tomto prípade ako som už uviedol nemáte povinnosť preukazovať pracovníkovi SBS svoju totožnosť ak  s tým nebudete súhlasiť, hoci to od vás pracovník SBS žiada.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?