PRIDLHO ZAISTENÉ VOZIDLO 

Bratislava,

Ako dlho môže polícia zadržiavať auto, ktoré bolo zaistené pri páchaní trestnej činnosti? Páchatelia z auta stihli ujsť a polícii sa ich nepodarilo zadržať. Majiteľ by vozidlo chcel naspäť, keďže sú to už štyri mesiace. Policajti ho ale stále odmietajú vrátiť.

Odpoveď

Predpokladám, že majiteľovi bolo auto odcudzené, respektíve zneužité na spáchanie trestnej činnosti bez vedomia vlastníka. Predpokladám tiež, že polícia vlastníka nepodozrieva, že akýmkoľvek spôsobom participoval na trestnom čine.

Polícia auto zaistila z dôvodu, že bolo predmetom trestného činu a môžu sa v ňom nachádzať dôkazy. Pravdepodobne bolo potrebné vykonať znalecké dokazovanie za účelom zaistenia stôp vo vozidle.

Ak sa tak ale stalo a auto už polícia nepotrebuje na ďalšie konanie, ani neprichádza do úvahy jeho prepadnutie alebo zhabanie, má sa vrátiť majiteľovi. V policajnej úschove môže ostať, iba ak panujú pochybnosti o tom, kto je jeho oprávnený držiteľ. V tom prípade má polícia osobu, ktorá si na vozidlo robí nárok, upozorniť, aby svoj nárok uplatnila v občianskom súdnom konaní.

Trestný poriadok výslovne neupravuje presnú dobu, dokedy musí byť zaistená vec majiteľovi vrátená. Všetko závisí od naplnenia zákonných podmienok. Tými sú nepotrebnosť ďalšieho zaistenia veci pre účely trestného konania a nedôvodnosť jej prepadnutia alebo zhabania. Posúdenie a naplnenie zákonných podmienok je ponechané na úvahu orgánov činných v trestnom konaní, teda polície a prokuratúry.

Každá zaistená vec teda môže byť zaistená rôzne dlho. Všetko závisí od konkrétneho prípadu a naplnenia zákonných kritérií. Ak sa majiteľovi doba zaistenia vozidla zdá byť pridlhá, odporúčam mu neustále sa písomne dotazovať konkrétneho policajta, z akých dôvodov vozidlo ešte nebolo vrátené vlastníkovi. 

V prípade nespokojnosti s postupom policajta je možné na jeho postup podať podnet na dozorujúcu prokuratúru. Tá prešetrí, či policajt koná v súlade so zákonom a či nedochádza k prieťahom pri vydávaní zaistenej veci. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?