PREKROČENIE RÝCHLOSTI V OBCI, KTOREJ ZAČIATOK NIE JE VYZNAČENÝ ZNAČKOU

Bratislava,

Má policajt právo pokutovať ma v obci za prekročenie rýchlosti, ak začiatok obce nie je vyznačený dopravnou značkou?

Odpoveď

Áno, pokutu dostať môžete. Ak vodič do obce vojde po pozemnej komunikácii, ktorá nie je osadená dopravnou značkou, vyznačujúcou začiatok obce, neznamená to, že by nebol povinný dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť v obci.

Ak by mal vodič najvyššiu povolenú rýchlosť v obci dodržiavať len vtedy, ak prejde okolo predmetnej značky, malo by to absurdné dôsledky. Vodiči, ktorí začali svoju jazdu v obci, prišli do obce po účelovej komunikácii či tí, ktorí by značku účelovo obišli mimo pozemnej komunikácie (napríklad po poli,) by sa v obci mohli pohybovať maximálnou rýchlosťou 90 km/h.

Takúto problematiku riešil aj Najvyšší správny súd ČR, ktorý zdôraznil, že obec je v zákone o cestnej premávke vymedzená primárne ako zastavané územie. Práve zastavanosť predstavuje základný a kľúčový znak charakterizujúci územie obce.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?