PREHLIADKA BYTU

Bratislava,

Kedy má právo policajt prehľadať môj byt?

Odpoveď

Policajt môže podľa zákona prehľadať byt len vtedy, ak sú splnené tri podmienky: 1. Ak existuje podozrenie, že v byte alebo dome je vec dôležitá pre trestné konanie. 2. Ak existuje podozrenie, že sa tu skrýva osoba podozrivá zo spáchania trestného činu. 2. Ak je nutné vykonať zaistenie vecí pre nárok poškodených na náhradu škody. Z iných dôvodov nemôže vykonať policajt prehliadku domu alebo bytu. Bolo by to nezákonné. Na prehliadku bytu alebo domu nestačí len obyčajné podozrenie policajta a splnenie niektorej z troch uvedených podmienok. Policajt potrebuje na prehliadku aj riadne odôvodnený písomný príkaz. V príkaze sa okrem iného uvedie aj opis veci alebo osoby, ktorá sa má zaistiť pri domovej prehliadke, ak je táto osoba známa. Príkaz na domovú prehliadku vydáva príslušný súd. Vlastníkovi alebo užívateľovi domu či bytu ho doručí policajt väčšinou pred začatím prehliadky. Pri prehliadke je polícia povinná umožniť vlastníkovi bytu alebo domu, aby bol pri prítomný a zároveň je povinná zobrať k prehliadke aj inú nezúčastnenú osobu. Trestný poriadok, zákon č. 301/2005 Z. z. v znení noviel, § 99

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?