POVINNÁ VÝBAVA BICYKLA

Bratislava,

Chcel by som sa opýtať aká je povinná výbava bicykla na ceste, napríklad helma, svetlá, čo všetko musím mať ?

O povinnej výbave bicykla hovorí vyhláška č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Podľa nej musí byť bicykel vybavený na prevádzku v cestnej premávke:

 • dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami,

 • spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel,

 • zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel,

 • maticami nábojov kolies, ak nie sú krídlové, rýchloupínacie alebo v kombinácii s krytom konca náboja,

 • zadným odrazovým sklom červenej farby,

 • predným odrazovým sklom bielej farby,

 • odrazovými sklami oranžovej farby,

 • na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na každej strane kolesa.

Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť bicykel vybavený:

 • svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom,

 • svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom,

 • zdrojom elektrického prúdu, ktorý musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť po dobu najmenej 1,5 hodiny.

Tieto ustanovenia neplatia iba v prípade, ak ide o bicykel prevádzkovaný v cestnej premávke účastníkom športovej akcie.

Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 1100 mm, je vybavený zadným odrazovým sklom červenej farby čo najbližšie k bočným obrysom prívesného vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Prívesný vozík musí byť vybavený na lúčoch kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej na každej strane kolesa. Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zariadenia pre svetelnú signalizáciu a osvetlenie bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom. Prívesný vozík za bicykel musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.  

Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je cyklista povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

Vyhláška ďalej ustanovuje, že bicykel vybavený postrannými pomocnými kolieskami nemožno používať na prevádzku v cestnej premávke. Pneumatiky a ráfiky nesmú vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.

Vonkajší povrch bicykla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

 

Viac informácii o cyklistoch ako účastníkoch cestnej premávky nájdete v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vo vyhláške č. 464/2009 Z. z.

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?