POSTUP VYŠETROVANIA

Bratislava,

Ako postupovať pri získavaní informácií o postupe vyšetrovania konkrétneho prípadu?

Odpoveď

Ak chce človek využiť právo informovať sa o stave konania, musí mať procesné postavenie, ktoré mu to umožňuje. Mal by teda byť v pozícii poškodeného, zúčastnenej osoby alebo obvineného. Informácie o stave konania sa nachádzajú výsostne vo vyšetrovacom spise. Obvinený alebo poškodený môže nahliadať do spisu, robiť výpisky alebo kópie vyšetrovacieho spisu na vlastné náklady. Ak nepozná meno vyšetrovateľa, musí sa o stave informovať prostredníctvom príslušného orgánu, ktorý zistí, kto má spis pridelený a osobu odkáže priamo na príslušníka PZ. Príslušník PZ sa na základe zásady rýchlosti a hospodárnosti konania  musí riadiť lehotami v konaní, ktoré sú upravené v Trestnom poriadku.

 

Trestný poriadok, § 34, § 69

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?