POLICAJNÁ KONTROLA VO VLAKU

Bratislava,

Pred časom som vo vlaku zažil policajnú kontrolu. Policajti prechádzali z kupé do kupé, pýtali bez akéhokoľvek odôvodnenia občianske preukazy od všetkých cestujúcich a zapisovali si naše údaje. Mali na svoje konanie právo? Musím im občiansky ukázať?

Odpoveď

Policajti boli oprávnení postupovať tak, ako ste to opísali, lebo mohli plniť niektorú z úloh podľa zákona.

Podľa ods. 1 § 18 zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore je policajt oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné, na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti, a to najmä občianskym preukazom alebo pasom.

Namiesto týchto dokladov môže osoba predložiť aj preukaz poslanca NR SR, preukaz člena vlády, služobný preukaz sudcu, prokurátora, príslušníka ozbrojeného zboru, príslušníka NBÚ alebo potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.

Ak vyzvaná osoba odmietne policajtovi preukázať svoju totožnosť a neposkytne ani súčinnosť na zistenie a overenie svojho mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar PZ za účelom zistenia jej totožnosti.

Na druhej strane, vy zase máte právo na to, aby sa vám policajt riadne legitimoval svojím služobným preukazom. Je povinný vám ho predložiť na nahliadnutie.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?