POKUTA ZA PREKROČENIE RÝCHLOSTI

Bratislava,

Sú pokuty za prekročenie rýchlosti stanovené pevne, alebo má policajt právo upravovať ich?

Odpoveď

Vo všeobecnosti platí, že priestupkový zákon umožňuje vzhľadom na osobu, ekonomické postavenie a okolnosti spáchania priestupku policajtovi rozhodnúť o výške pokuty. Policajt má zo zákona povinnosť na tieto aspekty prihliadať pri udeľovaní pokút, avšak musí sa pohybovať v rámci zákonných ustanovení. V praxi to znamená, že ak je za priestupok určená maximálna hranica, nemôže ju prekročiť.

 

Zb. o Priestupkoch, 372/1990, § 22

Z.z. o Cestnej premávke, 9/2009

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?