POKUTA ZA NESPRÁVNE PARKOVANIE V TALIANSKU

Bratislava,

V Taliansku som stál na platenom parkovisku bez uhradenia parkovného. Po návrate k vozidlu ma za čelným sklom čakala pokuta 28 €, ktorú som povinný uhradiť do 5 dní. Môžu odomňa nezaplatenú pokutu vymáhať na Slovensku? Je lístok za stieračom dostatočné vyrozumenie o tom, že ma pokutujú? Som povinný rozumieť pokute v angličtine, respektíve si ju dať preložiť? Aký by bol postup pre prípadné vymáhanie pokuty z Talianska na Slovensko?

Odpoveď

Smerica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ od konca roka 2013 umožňuje členským štátom EU vymieňať si údaje o registráciách vozidiel v súvislosti s ôsmimi vážnymi dopravnými priestupkami. Sú to tieto: prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia, nezastavenie na červený svetelný signál na semafore, nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu, jazda pod vplyvom návykovej látky, nepoužitie ochrannej prilby, nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.

Na základe tejto smernice sú členské štáty EÚ povinné vydať údaje o vodičovi, ktorý sa v zahraničí dopustil dopravného priestupku, navyše mu môže byť doma vyrúbená aj pokuta. Tento postup sa ale týka len vyššie uvedených závažných dopravných priestupkov a nevzťahuje sa na vymáhanie pokút za parkovanie a iné drobné priestupky.

Čo sa týka vami popisovanej situácie, polícia v Taliansku v prípade cudzej štátnej poznávacej značky požiada o pátranie po majiteľovi vozidla prostredníctvom policajných pridelencov pri zastupiteľských úradoch. Následne obdržíte písomnú výzvu na zaplatenie pokuty za dopravný priestupok v Taliansku.

Tieto listy nezasiela samotná polícia, ale súkromné agentúry na vymáhanie pohľadávok. Ak budete takýto list ignorovať, nemalo by sa stať nič. V Taliansku by následne malo prebehnúť administratívne priestupkové konanie. V ňom sa rozhodne, že ste takýto priestupok spáchali a bude vám uložená pokuta. Priestupkové konanie je v prípade cudzincov administratívne dosť náročné, talianska strana preto skúša pokuty za menej závažné dopravné priestupky vymáhať prostredníctvom súkromných agentúr.

Ak dostanete list od súkromnej agentúry a budete ho ignorovať, pravdepodobne sa vám nič nestane a pokutu na Slovensku od vás nevymôžu. Všetky pokuty, ktoré vám budú v Taliansku uložené, si ale polícia eviduje a pri nasledujúcej návšteve Talianska môžete byť sankcionovaný aj s úrokmi za nezaplatenú pokutu z minulosti.

V stručnosti zodpoviem vaše podotázky. Taliani majú právo vymáhať od vás pokutu po lehote splatnosti na Slovensku, ale len písomnou výzvou na jej dobrovoľnú úhradu. Lístok za stieračom nie je až tak dôležitý. Policajti vám ho tam ani nemusia dať, lebo v Taliansku platí objektívna zodpovednosť. Stačí nafotiť auto s vašou EČV pri nesprávnom parkovaní. Taliani nie sú povinní vám výzvu na úhradu pokuty posielať v slovenčine. 

Na obranu máte zväčša dve možnosti. Buď pokutu zaplatíte, ako vás vyzvali, alebo budete musieť talianskej polícii predložiť dôkaz, že ste v danom čase na predmetnom mieste s vozidlom neboli.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?