POKUTA Z RAKÚSKA ZA NEEXISTUJÚCI PRIESTUPOK

Bratislava,

V auguste mi z Rakúska poštou prišla pokuta vo výške 45 €. Vraj som tam 23. júna  prekročil rýchlosť. Pokutu som nezaplatil, namiesto toho som v slovenčine napísal odvolanie. Uviedol som v ňom, že 23. 6. som ja ani moje auto neboli v Rakúsku. V ten deň som bol cca 500 km od daného miesta v práci. Zamestnávateľ mi to potvrdil. Navyše, svoje auto nepožičiavam, takže tam za žiadnych okolností nemohlo byť. Čo mám robiť ďalej?

Odpoveď

Odporúčam vám pokutu uhradiť a následne skúsiť získať kópiu spisu, alebo aspoň požiadať rakúsku políciu o predloženie dôkazu – napríklad fotky alebo iného záznamu, na základe ktorého vás vinia z priestupku. Toto bude treba vyriešiť čo najskôr, lebo pri ďalšom vstupe vášho auta na územie Rakúska by ste mohli mať s policajtmi problémy. S nezaplatenou pokutou by vám hrozilo aj zadržanie auta.

To potvrdzujú aj informácie z nášho zastupiteľského úradu vo Viedni. Podľa nich je potrebné aj v prípade rozporov pokutu uhradiť, a potom sa odvolať, prípadne sťažovať na nezákonný postup na príslušnom alebo nadriadenom oddelení polície. Pokiaľ pokutu nezaplatíte, budete stále v rakúskej databáze priestupkov

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?