POKUTA PRIŠLA POŠTOU A LEN V MAĎARČINE

Bratislava,

V auguste som bol na predĺženom víkende v Maďarsku. Dnes mi prišiel list od tamojšej polície. Je však celý v maďarčine, ktorú neovládam. Nepoznám ani nikoho, kto by mi ho vedel preložiť. Môže mi maďarská polícia poslať do zahraničia list v maďarčine? Ako mám postupovať, prípadne, na koho sa obrátiť?

Odpoveď

Ak sa v zahraničí dopustíte priestupku a zastaví vás polícia, výhodnejšie je pokutu zaplatiť na mieste. Rovnaké princípy platia vo väčšine štátov EÚ, Maďarsko nevynímajúc. 
 
Za určitých okolností vám pokutu môžu zaslať aj domov. Tento postup vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. 10. 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky.

V Maďarsku platí aj Nariadenie vlády č. 63/2012 (IV.2), ktoré upravilo spôsob pokutovania za porušenie dopravných predpisov. Základnou sankciou je peňažná pokuta, najprísnejšou priestupková väzba. 

Od 1. júla 2013 v Maďarsku funguje centrálna evidencia pokút. Polícia tak môže cudzincom odstaviť a zadržať vozidlo, ak majú nezaplatenú pokutu z predchádzajúceho obdobia. Pokutu je možné zaplatiť na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ak bude vodičovi vozidlo zadržané, dostane o tom upovedomenie v 4 svetových jazykoch a vozidlo bude odstavené na parkovisku. Za stráženie auta je zodpovedný majiteľ. Polícia nemôže zadržať vozidlo občanom SR, ktorí majú v Maďarsku nahlásený pobyt a disponujú číslom daňového poplatníka.

Pokiaľ viem, výška pokuty nenarastá s omeškaním. Odporúčam ju však zaplatiť čím skôr. Vyhnete sa tým možnosti, že vám pri budúcej návšteve Maďarska uložia ďalšie sankcie – zadržanie vozidla či priestupkovú väzbu.

Ak pokutu neskôr dobrovoľne neuhradíte, vystavíte sa pri opätovnom vstupe na územie Maďarska riziku ďaľšieho postihu zo strany polície alebo iných štátnych orgánov, ktoré majú na starosti vymáhanie sankcií. O nezaplatení pokuty totiž budú mať záznam. Ten nezmizne, pokiaľ ju v celom rozsahu nezaplatíte. 

Spomínaná smernica EÚ len odporúča členským štátom, aby zvážili zasielanie informácií o deliktoch v jazyku, v akom sú vyhotovené doklady vozidla. Alebo v jazyku, ktorému bude dotknutá osoba najpravdepodobnejšie rozumieť. 

SR toto odporúčanie zapracovala do svojho zákona o priestupkoch. Iné členské štáty EÚ však tak učiniť nemuseli. Preto aj vo vašom prípade nemusia byť písomnosti o pokute preložené do slovenčiny.

V každom prípade vám preto odporúčam pokutu zaplatiť, a potom sa v správnom konaní domáhať neoprávnenosti jej uloženia. Alebo nezaplatiť, ale do Maďarska už nechodiť.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?