POKUTA OD OBECNEJ POLÍCIE

Bratislava,

Chcel by som sa opýtať na oprávnenie mestskej polície v súvisloti so skutočnosťou, či mi môže jej príslušník dať pokutu, ak stojím za značku zákaz zastavenia ?

Áno, môže. Podľa § 3 zákona č. 564/1991 Zb. obecná alebo mestská polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, alebo taktiež zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.

 

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?