NUTNÁ OBRANA VZDUCHOVKOU

Bratislava,

Skupiny zlodejov mi pravidelne chodia kradnúť úrodu zo sadu. Môžem na nich strieľať vzduchovkou, alebo je to už prekročenie hranice nutnej obrany? Bola by adekvátnejšou zbraňou napríklad paintballová puška?

Odpoveď

V tomto prípade sa jedná o trvajúci útok na vaše vlastnícke právo k majetku. Vami uvedené konanie je preto možné považovať za povolenú nutnú obranu. Intenzita spôsobu použitia prostriedkov v nutnej obrane môže byť taká veľká, aby bola schopná útok odvrátiť. Nesmie  však byť celkom zjavne neprimeraná útoku. Ak by sa tak stalo, bol by z vás útočník. 

Čo sa týka adekvátnosti použitia zbrane, primeranosť obrany nie je závislá od prostriedku. Človek, ovládajúci bojové umenia, môže aj vlastné ruky použiť voči útočníkovi likvidačne. Naopak, strelná zbraň môže útočníkovi spôsobiť len ľahké zranenia.

Ak k útokom dôjde aj v budúcnosti, odporúčam vám zlodeja vyzvať na vrátenie odcudzených vecí. Primeranú nutnú obranu použite, ak by sa uchýlil k útoku. Určite je vhodné vždy sa obrátiť na políciu, prípadne útočníka do príchodu polície sledovať. Dobrou prevenciou je mať v sade pustených strážnych psov. 

 

Pre viac informácií o nutnej obrane si pozrite § 25 Trestného zákona.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?