NEPRÁVOM OBVINENÝ Z ÚMYSELNÉHO POŠKODENIA

Bratislava,

Bol som priamy účastník dopravnej nehody. Pri prechádzaní cez priechod pre chodcov som musel uskočiť pred autom. Pri otáčaní som nechtiac zasiahol jeho zadné dvere. Z miesta som neušiel. Ďalší svedkovia sú neznámi, na mieste nie je kamera. Teraz ma predvolali na Okresný úrad ako obvineného z úmyselného poškodenia veci. Čo mám robiť?

Odpoveď

Z toho, ako situáciu popisujete, nie je jasné, akým spôsobom ste mali vozidlo úmyselne poškodiť. Predpokladám ale, že na okresný úrad vás predvolali na prejednanie priestupku proti majetku.

Ten je upravený v § 50 Zákona o priestupkoch. Dopustí sa ho ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením či poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

Píšete tiež, že svedkovia sú neznámi a na mieste nebola inštalovaná kamera. V tomto prípade sa jedná o priestupok, kde sa vyžaduje preukázanie úmyslu. Úmysel totiž nie je možné len predpokladať. Ak chýba vaše priznanie, úmysel vám musí preukázať okresný úrad. Musí tiež nájsť konkrétne dôkazy. Môže na to využiť napríklad objektívne skutočnosti ako spôsob vykonania činu alebo iné okolnosti objektívnej povahy. Ak sa však z charakteru poškodenia auta nedá jednoznačne vylúčiť neúmyselné poškodenie, bude veľmi zaujímavé sledovať, ako si úrad s touto situáciou poradí. 

Vy nijako nemusíte dokazovať svoju nevinu. Ak vám úmysel nebude preukázaný, bude chýbať naplnenie objektívnej stránky priestupku proti majetku. A ak chýba objektívna stránka priestupku, nemožno hovoriť o jeho spáchaní a konanie musí byť zastavené.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?