MESTSKÁ POLÍCIA PORUŠUJE ZÁKAZ VJAZDU

Bratislava,

Má mestská polícia právo vchádzať do zákazu vjazdu, ak nejde o zásah? Ak iba robí bežnú obhliadku a policajti sú jednoducho leniví ísť pešo?

Odpoveď

Domnievam sa, že ak mestskí policajti služobne nezasahujú, tak právo vojsť do zákazu vjazdu nemajú. Aj pre príslušníkov mestskej polície totiž platia všetky právne normy, samozrejme, prihliadnuc na osobitné postavenie mestského policajta pri výkone služobných povinností, ako to upravuje zákon o obecnej polícii.

Mestskí policajti by mali ísť svojím správaním príkladom, lebo medzi základné úlohy mestskej polície patrí zabezpečovanie verejného poriadku. Preto, ak neplnia svoje služobné úlohy, nie sú oprávnení porušovať všeobecne záväzné predpisy, aj predpisy upravujúce bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Ak ste svedkom úmyselného porušovania dopravného značenia zo strany mestských policajtov, máte právo na nich podať sťažnosť alebo podnet na kontaktnom mieste zriaďovateľa mestskej polície, najlepšie priamo starostovi alebo primátorovi mesta.

Vo svojej sťažnosti by ste mali opísať miesto, dátum a čas, kedy predmetná situácia nastala, uviesť evidenčné číslo služobného auta mestských policajtov, prípadne aj ich identifikačné čísla. Ak sa chcete dozvedieť, ako bola vaša sťažnosť vybavená, nesmiete ju podať anonymne. Inak vám starosta alebo primátor neodpovie, aké kroky na nápravu realizoval. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?