KUPÓN ZA POKAZENÚ OBUV ?

Bratislava,

Dobrý deň, reklamoval som pokazenú obuv. Firma moju reklamáciu uznala, obuv bola neopraviteľná, no odmietli mi vyplatiť peniaze ale namiesto nich mi dali kupón na ďalší nákup. Má právo obchodník na takýto postup, najmä ak som stratil dôveru v jeho výrobok a chcem naspäť peniaze ?

Podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje predávajúci, o čom je povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Z uvedeného vyplýva, že spôsob vybavenia reklamácie zaslaním kupónov na opakovaný nákup, nie je v súlade s ustanovením zákona.

Odporúčame Vám obrátiť sa s podnetom na príslušný inšpektorát SOI, podľa sídla predávajúceho. Adresy inšpektorátov nájdete na stránke www.soi.sk/kontakt. K podaniu priložte všetku súvisiacu dokumentáciu. 

Zdroj: SOI

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?