KONTROLA ČINNOSTI POLÍCIE V TERÉNE

Bratislava,

Existuje nejaký kontrolný orgán, ktorý preveruje činnosť polície priamo v teréne?

Odpoveď

Pokiaľ viem, orgán alebo útvar, ktorý by dozeral na riadny výkon služobných povinností polície priamo v teréne, neexistuje. Na základe zákona o sťažnostiach sa ale môžete na nesprávny postup pri výkone služobných povinností konkrétneho policajta sťažovať u jeho nadriadeného alebo na inšpekcii MV SR. Navyše, ak máte možnosť a vôľu, môžete si služobný zákrok policajta slovom či obrazom nahrať.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?