JE MOŽNÉ SI REZERVOVAŤ MIESTO NA PARKOVANIE NA CESTE VEDROM?

Bratislava,

Často parkujem auto v Bratislave v uličkách v okolí Bratislavského hradu. Niektoré miesta sú označené tak, že patria konkrétnemu motorovému vozidlo, niekde je  zas zákaz státia. Problém ale je, že niektorí obyvatelia si na cestnej komunikácii, kde žiadne obmedzenie parkovania  nie sú, ani im nepatrí si "rezervujú" miesta pomocou vedier, vriec a iných pomôcok ako posielam na fotografii. Je to legálne, môžem vedrá odstrániť a zaparkovať tam?

Dobrý deň, prekážku, ktorá je nelegálne na cestnej komunikácii a bráni napríklad v legálnom parkovaní, odstrániť môžete. Nikto nemá právo zaujať miesto na parkovanie, ak nemá vyhradené parkovacie miesto pre svoje motorové vozidlo alebo nejde o jeho súkromný pozemok takouto prekážkou, ktorá vám bráni v parkovaní. Takže, ak na mieste nie je žiadne obmedzenie parkovania (vyznačené zvislím alebo vodorovným dopravným značením) ako vyhradené miesto, rezidentské parkovanie (v Bratislave vyznačené modrou čiarou), zákaz zastavenia a zákaz státia, môžete vedro alebo inú prekážku, o ktorej píšete odložiť nabok a svoje motorové vozidlo tam zaparkovať. Ale treba brať do úvahy aj ohľaduplnosť. Niektorí občania si tam môžu dať tieto pomôcky len nachvíľu, lebo sa napríklad sťahujú, alebo vykonávajú nejaké stavebné práce. Ak to však niekto zneužíva, bezohľadne to robí dlhodobo, tak myslím, že prekážku môžete pokojne odstrániť a zaparkovať tam, prípadne občana na problém upozorniť.

 

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?