HASIACI PRÍSTROJ AKO POVINNÁ VÝBAVA ?

Bratislava,

Má právo kontrolovať policajt v mojom motorovom vozidle hasiaci prístroj ? Je tento prístroj povinnou výbavou vozidla, alebo nie je ?

Záleží od toho o aké vozidlo ide. V bežnom osobnom motorovom vozidle s hmotnosťou do 3,5 t v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. nie je hasiaci prístroj povinnou výbavou vozidla. Takže ak ste vodič osobného motorového vozidla, hasiaci prístroj vám policajt nemá právo kontrolovať.

Ak ste vodičom nákladného vozidla nad 3,5 tony alebo autobusu, traktora a samohybných pracovných strojov, musíte mať  jeden alebo viac hasiacich prístrojov v zmysle uvedenej vyhlášky. Jeden alebo viac hasiacich prístrojov musia mať aj vozdilá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenskych zariadení. Čo sa týka hmotnosti náplne hasiaceho prístroja, tiež je uvedená pri jednotlivých druhov vozidiel vo vyhláške.

Hasiace prístroje sa na povinných typoch vozidiel upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Vyhláška MDPT SR stanovuje, že aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá, že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?