FOTOGRAFOVANIE SLUŽOBNÉHO PREUKAZU POLICAJTA

Bratislava,

Mám právo odfotiť si služobný preukaz policajta? Čo robiť, ak by sa policajt odmietol preukázať služobným preukazom?

Odpoveď

Pri zákroku máte právo požiadať policajta, aby sa preukázal služobným preukazom a tento preukaz si odfotiť. To platí, aj keď má policajt rovnošatu s identifikačným číslom. Môžete si tiež nahrať alebo nafotiť celý priebeh služobného zákroku. Ak policajt pri výkone služobnej činnosti odmieta preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru, porušuje tým ustanovenia zákona a prípadne aj etický kódex policajta. V tom prípade odporúčam podať sťažnosť jeho priamemu nadriadenému alebo na inšpekciu MV SR. Budete musieť preukázať, že policajt porušil svoje povinnosti. Preto je potrebné, aby ste mali všetko zdokumentované, najlepšie nahrávkou alebo viacerými svedkami. 

Obecne platí, že policajt je pred služobným zákrokom povinný preukázať príslušnosť k Policajnému zboru - služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, služobným preukazom, odznakom služby kriminálnej alebo finančnej polície, alebo ústnym vyhlásením „polícia”. Ústnym vyhlásením sa policajt preukazuje iba keď okolnosti neumožňujú inak. Aj v týchto prípadoch sa ale policajt musí predpísaným spôsobom preukázať ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.

Pre viac informácií si pozrite § 13 a nasledujúce paragrafy zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?