DOPRAVNÁ ZNAČKA NA ŽIADOSŤ MAJITEĽOV BYTOV

Bratislava,

Máme ako majitelia bytov právo požiadať o dopravné značenie prikazujúce znížiť rýchlosť autám, ktoré prechádzajú veľmi blízko nášho bytového domu?

Odpoveď

Vaša žiadosť môže byť legitímna. Konkrétne by sa však na vašu otázku dalo odpovedať, iba ak by som poznal miesto, druh a charakter cesty, o ktorej hovoríte.

Je potrebné vedieť, či je cesta v majetku a správe obce, VÚC alebo štátu. Svoje požiadavky by ste totiž mali doručiť správcovi komunikácie. Ak sa správca s vaším návrhom stotožní a odporučí vo veci ďalej konať, postúpi požiadavku k vyjadreniu na príslušný Okresný dopravný inšpektorát. Ten následne rozhodne, či vašej požiadavke vyhovie. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?