AUTO PRI PARKOVANÍ BLOKUJE ĎALŠIE VOZIDLÁ

Bratislava,

Môžu mi odtiahnuť vozidlo, alebo mi dať sankciu, keď pri parkovaní blokujem dve ďalšie autá? Stoja na svojich miestach dlhodobo a ja nemám kde inde zaparkovať.

Odpoveď

Všetci poznáme zápas s nedostatkom parkovacích miest. Ani táto situácia však nikoho neoprávňuje na to, aby porušoval platné zákony.

Vašim konaním by ste porušili § 25 ods. 1 písm. u) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Podľa neho vodič nesmie zastaviť a stáť na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Nemusíte teda priamo ohroziť alebo obmedziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – zákon hovorí o možnosti, a tú naplňujete.

Vaše vozidlo, ktoré by tvorilo prekážku cestnej premávky, môže polícia nechať na vaše náklady odtiahnuť. Pravdepodobne vás navyše neminie bloková pokuta.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?