ZRUŠENIE SVEDECKEJ VÝPOVEDE

Bratislava,

Mám právo zrušiť svoju svedeckú výpoveď? Bol som svedkom napadnutia policajta. Následne ma predvolali na vypovedanie do zápisnice, a potom aj svedčiť na súd. Obvinený sa však zúčastnil len na jednom pojednávaní z piatich. Chodil som tam teda úplne zbytočne, často po nočnej. Už mi stačilo takéhoto naťahovania. 

Odpoveď

Trestné konanie nepozná inštitút zrušenia svedeckej výpovede. Žiadna už uskutočnená svedecká výpoveď sa preto zrušiť nedá. Dá sa len zmeniť alebo odmietnuť, ak splníte zákonné podmienky. 

Avšak aj keby ste chceli svoju pôvodnú výpoveď meniť alebo využiť právo nevypovedať, musíte sa na súd osobne dostaviť. Ak by ste sa naň bezdôvodne nedostavili, môžete byť predvedený políciou alebo dostať poriadkovú pokutu.

Veľa záleží od konkrétneho sudcu a jeho schopnosti zorganizovať konanie tak, aby ste sa ako svedok vyhli obštrukciám zo strany obžalovaného a nechodili na súd zbytočne.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?