ŽIVNOSTNÍK A VÝPOVEĎ ZMLUVY O DIELO

Bratislava,

Som živnostník a mám zmluvu o dielo. Chcem dať výpoveď, ale právnik klienta sa vyhráža pokutou. Argumentuje jednomesačnou výpovednou lehotou. Čo mám robiť? 

Odpoveď

Na zodpovedanie otázky by bolo potrebné komplexne posúdiť celú vašu zmluvu o dielo. Jej obsah totiž môže byť iný, ako upravuje zákon, ktorým sa váš zmluvný vzťah riadi. 

Z vašej otázky nie je jasné, v akej oblasti podnikáte a či ste uzatvorili zmluvu o dielo podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. To všetko je treba vziať do úvahy, aby sa dalo povedať, či vôbec a za akých podmienok ste oprávnený dať zo zmluvného vzťahu výpoveď.

Ak chcete dať výpoveď zo zmluvy o dielo okamžite, ale máte dohodnutú výpovednú lehotu jeden mesiac, tak ju budete musieť dodržať. Ak výpovednú lehotu nedodržíte, budete zodpovedný za porušenie zmluvy.  

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?