ZDRAVOTNÁ VÝNIMKA PRI POLICAJNOM ZÁSAHU?

Bratislava,

Existujú výnimky v právach a povinnnostiach občana pri policajnom zákroku, ak občan trpí epilepsiou?

Odpoveď

Policajt je povinný dbať pri zákroku na česť, vážnosť a dôstojnosť seba, aj danej osoby a nepripustiť, aby v súvislosti s touto činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma, alebo sa zasiahlo do jej práv a slobôd viac, ako je nevyhnutné. Policajt je pri zákroku povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister.

To platí pre všetkých občanov rovnako, a teda ani v prípade občana, ktorý trpí epilepsiou, neexistujú žiadne výnimky. Vo väčšine prípadov sa nedá zistiť, či osoba epilepsiu trpí, pokiaľ sa to u nej viditeľne neprejaví.

Samozrejme, vždy záleží na konkrétnej situácii, v akom je občan momentálnom zdravotnom stave a tiež na samotných policajtoch.

Z. z. o Policajnom zbore v znení noviel, zákon č. 171/1993, § 8 ods. 1 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?