ZÁKAZ STÁTIA A NALOŽENIE TOVARU

Bratislava,

Má policajt právo udeliť mi blokovú pokutu keď stojím na zákaze státia len na vykonanie naloženia alebo vyloženia tovaru do auta?

Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke sa značka zákaz státia, na ktorú sa pýtate „používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania.“

Dopravné pravidlá definujú zastavenie ako uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie tovaru.

Teda, ak stojíte na zákaze státia len z dôvodu, aby ste čo najskôr naložili alebo vyložili tovar do auta kvôli účelu zásobovania, zákaz neporušujete. Ak by ste však išli do obchodu nakupovať a auto nechali stáť na zákaze státia, dopustíte sa priestupku, nakoľko vyhláška hovorí o zásobovaní, nie zastavení vozidla za účelom nákupu. Nákup v predajní nemožno zamieňať za urýchlené naloženie tovaru, o ktorom hovoria dopravné predpisy. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?