ZADRŽANIE VODIČÁKU NAMIESTO BLOKOVEJ POKUTY

Bratislava,

Pri predbiehaní som v obci prekročil rýchlosť o 36 km/h. Predbiehal som vozidlá, ktoré výrazne brzdili premávku (išli rýchlosťou cca 35 km/h.) Nikto nebol obmedzený ani ohrozený. Policajt mi následne zobral vodičský preukaz, aj keď som nenafúkal a opakovane sa ho pýtal, či môžem zaplatiť blokovú pokutu, keďže peniaze na ňu som pri sebe mal. Mal na to policajt právo?

Odpoveď

Z pohľadu § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke vám policajt mohol zadržať vodičský preukaz, lebo ste prekročili rýchlosť v obci o viac ako 20 km/h. Za takýto priestupok je možné okrem pokuty uložiť aj trest zákazu činnosti do 3 rokov.

§ 84 ods. 1 zákona č. 372/1990 o priestupkoch však upravuje blokové konanie: ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený je ochotný pokutu zaplatiť na mieste, je možné priestupok riešiť v blokovom konaní. Toto bol podľa môjho názoru aj váš prípad. 

Vo váš prospech hovorí aj nariadenie ministra vnútra SR o postupe pri využívaní sadzobníka pokút, čiastka 9/2009. Na jeho základe by vám pri prekročení rýchlosti v obci o 36 km/h mala byť v blokovom konaní uložená pokuta vo výške 280,- €. S prihliadnutím na to, že ste spáchanie priestupku nespochybňovali a chceli ste zaplatiť pokutu na mieste, si myslím, že policajt mal priestupok riešiť v blokovom konaní.

Policajt podľa môjho názoru zákon síce neporušil, ale neriadil sa nariadením svojho ministra a nepostupoval v súlade s jeho usmerneniami. Na ich základe a s poukazom na vami opísanú situáciu vám vodičský preukaz nemal byť zadržaný. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?