ZADRŽANIE EČV A TECHNICKÉHO PREUKAZU

Bratislava,

Má policajt právo zadržať mi technický preukaz spolu s EČV za to, že mi EČV cestou odpadla a keďže nebolo možné chybu odstrániť na mieste, mal som ju za čelným sklom?

Odpoveď

Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou či poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke. Nemôžete ho ani nechať stáť na ceste. Ak by teda policajt chcel byť úplne dôsledný, technický preukaz aj EČV vám zadržať mohol. Jeho konanie by však bolo kontraproduktívne, keďže takáto závada by sa dala ľahko odstrániť na najbližšom možnom mieste a ak by vám technický preukaz spolu s evidenčnými číslami policajt zadržal, nemohli by ste problém odstrániť. Takéto konanie policajta preto v praxi nie je obvyklé. Podobné situácie polícia zvyčajne rieši tak, že vodiča na nedostatok upozorní a ten závadu následne odstráni ihneď alebo na najbližšom možnom mieste.

Pre viac informácií si pozrite § 123 ods. 4) a 5) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?