VZATIE DO VÄZBY

Bratislava,

Môže ma policajt bez dôvodu vziať do väzby na nejakú stanovenú určitú dobu?

Odpoveď

Vzatie do väzby upravuje trestný poriadok a obvineného možno vziať do väzby len za podmienok stanovených zákonom, nikdy to nemôže byť bezdôvodné. Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvodmi na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený. Z konania obvineného, alebo ďalších konkrétnych skutočností, musí navyše vyplývať dôvodná obava, že ujde, alebo sa bude skrývať; bude pôsobiť na svedkov, znalcov spoluobvinených a inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, alebo bude pokračovať v trestnej činnosti.

Konať a rozhodovať možno len o väzbe osoby, proti ktorej bolo vznesené obvinenie. O väzbe rozhoduje súd. Súd, ktorý prevzal zatknutého obvineného ho musí do 48 hodín a pri obzvlášť závažných zločinoch do 72 hodín od jeho prevzatia vypočuť a rozhodnúť o jeho vzatí do väzby alebo prepustení na slobodu.

Väzba môže trvať len nevyhnutný čas. Celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom nesmie presiahnuť 12 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre prečin; 36 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre zločin a 48 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin.

Pre viac informácií si pozrite § 71 – 79 zákona č. 301/2005 Trestný poriadok.

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?