VÝPOVEĎ BEZ RIADNEHO POUČENIA

Bratislava,

Môže byť na súde použitá výpoveď obvineného, ak nebol vopred poučený o svojich právach? Môže policajt pokračovať vo vyšetrovaní, ak neprečítal občanovi, ktorého vyšetruje, najprv jeho práva? 

Odpoveď

Pri výsluchu ostáva veľa svedkov i obvinených bez riadneho poučenia. Policajti im väčšinou len dajú prečítať a podpísať práva a povinnosti natlačené na prvých stranách zápisnice. Väčšina ľudí má v tomto smere slabé právne povedomie a podpíšu, že boli riadne poučení, aj keď v skutočnosti neboli.

Ak ihneď po výsluchu nenamietate, že ste neboli o svojich právach riadne poučený, veľmi ťažko túto skutočnosť neskôr preukážete. Podpisom zápisnice totiž potvrdzujete, že k jej obsahu nemáte žiadne výhrady. To sa vzťahuje aj k poučeniu ohľadom práv a povinností. Ak teda hneď po výsluchu nič nenamietate, alebo ste si výsluch nenahrávali, nemáte v rukách žiadny argument. Ešte ostáva možnosť, že by určité práva alebo povinnosti absentovali v samotnej zápisnici. Stáva sa tak pomerne často. 

Aj zápisnica, ktorá neobsahuje riadne poučenie, je ale v ďalšom trestnom konaní dôkazným prostriedkom a pokiaľ sa jej obsah nenamieta, vo väčšine prípadov ju v závislosti od závažnosti rozsahu porušených práv obvineného akceptuje aj súd. Takáto chyba zápisnice nemôže byť dôvodom na zastavenie vyšetrovania. 

Keď zápisnica z vyšetrovania nemá zákonné náležitosti a je pred súdom napadnuteľná pre nezákonnosť, nemusí byť pred súdom použiteľná ako dôkaz. Prokurátor vtedy nesie zodpovednosť, aby preukázal skutočnosti, ktoré sa v predmetnej nezákonnej zápisnici uvádzajú. Osoba, ktorá bola nesprávne alebo neúplne poučená o svojich právach a povinnostiach, bude musieť byť opätovne osobne vypočutá pred súdom.

 

Pre viac informácií si pozrite § 213 a § 263 ods. 3 Trestného poriadku. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?