VSTUP POLICAJTA NA POZEMOK

Bratislava,

Má policajt právo vstúpiť na môj pozemok?

Odpoveď

Polícia môže vstúpiť na pozemok bez súhlasu len vtedy, ak je to neodkladné a nevyhnutné vzhľadom na ochranu života a zdravia osôb alebo ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku alebo ochranu práv a slobôd iných. Vstup môže byť vykonaný, ak ide o pozemok osoby pristihnutej pri trestnom čine, alebo pozemok osoby, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie alebo výkon trestu odňatia slobody. Rovnako, ak ide o obvineného alebo svedka, ktorý sa tu zdržuje a je potrebné predviesť ho na výsluch alebo k trestnému konaniu. Dôvody vstupu na pozemok polícia nemôže svojvoľne meniť. Neodkladné situácie, kedy môže polícia vstúpiť na pozemok ,však zákon nekonkretizuje. Trestný poriadok a zákon o Policajnom zbore.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?