VODIČ TVRDÍ, ŽE NIČ NESPÁCHAL, POLÍCIA HOVORÍ OPAK

Bratislava,

Policajná hliadka zastaví vodiča s tým, že prešiel na svetelnej križovatke na červenú. Vodič však tvrdí, že prešiel na oranžovú. Alebo iný prípad: policajti tvrdia, že vodič nezastavil na značke Stop, daj prednosť v jazde. On ale hovorí, že zastavil. Ako sa vodič môže brániť? 

Odpoveď

Ak vodič nie je ochotný zaplatiť pokutu za priestupok na mieste, vec bude riešiť príslušný správny orgán alebo polícia v správnom konaní. Tu môže vodič predložiť všetky dôkazy (svedecké výpovede, listiny, fotografie a pod.) preukazujúce jeho nevinu. 

Je na šikovnosti vodiča, ako preukáže svoje tvrdenia. Čaká ho ale ťažká úloha. Proti jeho tvrdeniu budú stáť dve výpovede službukonajúcich policajtov. Je veľmi pravdepodobné, že policajt, ktorý bude v správnom konaní posudzovať dôkaznú situáciu, sa prikloní na stranu kolegov. Preto je treba, aby vodič podložil svoje tvrdenia dôkazmi, ktoré spochybnia tvrdenia službukonajúcich policajtov.

Ak sa vodičovi nepodarí obhájiť a výsledkom správneho konania bude uznanie jeho viny za spáchanie priestupku, dostane pokutu, ktorá býva oveľa vyššia ako v blokovom konaní. Na druhej strane, keď vodič akceptuje blokovú pokutu na mieste, nebude sa môcť neskôr proti uloženiu pokuty odvolať.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?