VÝNIMKA PRE TECHNICKÚ A EMISNÚ KONTROLU?

Bratislava,

Existujú výnimky, ak je termín pravidelnej emisnej alebo technickej kontroly premeškaný v závislosti od servisu? Ak vozidlo predtým neprešlo úspešne STK?

Odpoveď

Zákon v tomto smere žiadnu výnimku neupravuje. Je na majiteľovi vozidla, aby zvážil, v akom technickom stave je jeho vozidlo a aby sa na pravidelnú STK dostavil s dostatočnou časovou rezervou.

Výška pokuty je stanovená na 166 Eur za nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontroly a rovnako je pokuta 166 Eur aj za nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote emisnej kontroly.

Dnes je už vďaka informačnému systému jednoduché zistiť na okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktoré vozidlo pravidelnú STK absolvovalo a ktoré nie. Systém totiž zaznamenáva výsledok každej technickej kontroly kdekoľvek na Slovensku.

 

Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel, zákon č. 725/2004, § 107

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?