VIDEOZÁZNAM Z KAMERY V AUTE AKO DÔKAZ

Bratislava,

Dá sa záznam z videokamery v aute použiť ako dôkaz pri priestupkovom či trestnom konaní?

Odpoveď

Záznam z videokamery v aute môžete použiť len pre vlastnú potrebu, napríklad pre prípad ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Teda, ak ste boli účastníkom dopravnej nehody, niekto vám poškodil vozidlo, alebo sa stal iný incident, pri ktorom boli vaše práva porušené, alebo vám vznikla škoda, môžete záznam použiť vo svoj prospech. Okrem týchto účelov nesmú byť záznamy sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe. Nesmú byť ani zverejnené. Lehota na ich uchovávanie je 15 dní od vyhotovenia a ak ich v tejto lehote pre uvedené účely nevyužijete, musíte ich zlikvidovať.

Ak pri splnení týchto kritérií získate osobné údaje tretích osôb, nebude vaše konanie posudzované ako konanie v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov. Aby nahrávka poslúžila ako dôkaz o spáchaní priestupku alebo trestného činu, polícia by ju musela podrobiť zisteniu, či bola získaná v súlade so zákonom. Iba vtedy by bola uznaná ako dôkaz.

 

Pre viac informácií si pozrite zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?