UČITEĽ A ZABAVENÝ MOBILNÝ TELEFÓN

Bratislava,

Má učiteľ právo zobrať žiakovi mobilný telefón a nevrátiť mu ho?

Odpoveď

Školský poriadok zvyčajne upravuje, za akých okolností môžu žiaci počas vyučovania používať mobilný telefón. Na veľa školách je to úplne zakázané. Klásť ho na lavicu a aktivovať zariadenie možno až po skončení vyučovanej hodiny. Žiaci ho môžu použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa. V prípade porušenia tohto zákazu môže vyučujúci žiakovi telefón zobrať a odovzdať ho zákonnému zástupcovi alebo triednemu učiteľovi, u plnoletých žiakov rodičovi. Zabavený telefón však učiteľ nakoniec musí žiakovi osobne alebo jeho zákonnému zástupcovi vrátiť. Ak by sa tak nestalo, porušil by zákon. Podľa hodnoty zobratého mobilného telefónu by sa jeho konanie dalo posudzovať ako priestupok, alebo – ak by spôsobil škodu vyššiu ako 266 € – ako prečin krádeže.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?