TREST ZA UVEDENIE NEPRAVDIVÝCH SKUTOČNOSTÍ PRI VÝPOVEDI

Bratislava,

Môže mi hrozit odňatie slobody ak som poprela predchádzajúcu výpoveď ?

Ak by ste uviedli nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takúto okolnosť zamlčíte, budete potrestaný odňatím slobody na jeden až päť rokov. Z takéhoto prečinu sa však môže stať aj zločin, ktorý sa trestá odňatím slobody na štyri až desať rokov, ak uvedený čin spôsobí značnú škodu alebo iný závažný následok.

Nie každé uvedenie nepravdy sa považuje za spáchanie trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy. Za trestný čin sa považuje len také uvedenie nepravdy, bez ktorej by nešlo o trestný čin.

Posúdenie okolnosti závisí vždy od konkrétneho prípadu. Trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy spočíva nielen v úmyselnom uvedení nepravdivých skutočností dôležitých pre rozhodnutie, ale aj v ich zamlčaní.

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?