TREST ZA KRIVÚ VÝPOVEĎ

Bratislava,

Aký je trest za krivú výpoveď, ak na seba vezmem vinu v prípade dopravnej nehody?

Odpoveď

Ak ste svedkom v trestnom konaní a nie ste obvinený, vašou úlohou je vypovedať ako svedok o tom, čo viete o trestnom čine, o jeho páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Vypovedáte o skutočnostiach, ktoré ste vnímali svojimi zmyslami – videli, počuli a pod.

Ak by ste uviedli nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takúto okolnosť zamlčíte, budete potrestaný odňatím slobody na jeden až päť rokov. Z takéhoto prečinu sa však môže stať aj zločin, ktorý sa trestá odňatím slobody na štyri až desať rokov, ak uvedený čin spôsobí značnú škodu alebo iný závažný následok.

Máte právo ale vedieť, že nie každé uvedenie nepravdy sa považuje za spáchanie trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy. Za trestný čin sa považuje len také uvedenie nepravdy, bez ktorej by nešlo o trestný čin.

Posúdenie okolnosti závisí vždy od konkrétneho prípadu. Trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy spočíva nielen v úmyselnom uvedení nepravdivých skutočností dôležitých pre rozhodnutie, ale aj v ich zamlčaní.

Trestný zákon, § 346

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?