TREST ZA ALKOHOL NA VEREJNOSTI?

Bratislava,

Mám právo piť alkohol na verejných priestranstvách? Považuje sa za alkohol aj pivo?

Odpoveď

Pitie alkoholu na verejných priestranstvách je v zásade povolené až na výnimky v zákone.

Patria medzi ne zákaz predávania, podávania alebo distribúcie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne pod vplyvom alkoholu, v zdravotníckých zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých, na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína, na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov a pod.

Každá obec však sama môže pri zabezpečení verejného poriadku obmedziť, alebo zakázať predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v reštauráciách a v potravinách v určitých hodinách, dňoch či bez časového obmedzenia.

Podľa zákona sa za alkohol považujú všetky liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. Za alkohol sa teda považuje aj pivo, ak obsahuje viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných služieb v znení noviel.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?