TOTOŽNOSŤ POLICAJTA

Bratislava,

Je policajt povinný preukázať sa menom pri výkone svojej činnosti ?

Odpoveď

Áno. Policajt sa preukazuje rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj menovkou policajta. Aj tu však existujú výnimky, kedy policajt nepoužíva pri služobnom výkone menovku. Je to v prípadoch, ak zasahuje pod jednotným velením, pri služobnom zákroku osobitného určenia alebo pri použití ochrannej kukly. Tiež , ak je policajt zaradený do pohotovostného útvaru hliadkovej alebo obchôdzkovej služby. Minister vnútra môže navyše určiť z dôvodu ohrozenia života a zdravia policajta ďalšie služobné činnosti, pri ktorých policajt nepoužíva na služobnej rovnošate menovku. Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení noviel, § 13 a nasledujúce

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?