TAJNE NAMONTOVANÉ GPS V SLUŽOBNOM AUTE

Bratislava,

Mám služobné auto, ktoré môžem používať aj na súkromné účely. Cez Vianoce všetky služobné autá ostali vo firme a po sviatkoch v nich v servise našli pod plastmi skryté GPS. Firma nás o ničom neinformovala a doteraz nikto z vedenia nič nepriznal, aj keď sme sa viacerí na túto vec pýtali. Čo s tým môžem ako zamestnanec robiť?

Odpoveď

GPS monitoring vozidiel je za určitých okolností považovaný za zásah do súkromia zamestnanca. Monitorovaním vozidla totiž dochádza k sledovaniu pohybu zamestnanca, čo je zásahom do jeho súkromia chráneného ústavným právom. Zamestnávateľ má preto povinnosť dodržiavať ustanovenie § 13 Zákonníka práce a na kontrolný mechanizmus zamestnanca vopred upozorniť a oboznámiť ho so spôsobom realizovania kontroly, jej rozsahom a dobou trvania.

O umiestnení monitorovacieho zariadenia vo vozidle má byť zamestnanec informovaný. Zákon zároveň vraví, že ak zamestnanec využíva služobné vozidlo na súkromné účely, zamestnávateľ nemá právo sledovať, kde sa mimo pracovného času pracovník pohybuje. Preto je dobré do monitorovaných áut inštalovať tlačidlo súkromných jázd. Po jeho stlačení zamestnávateľ uvidí len počet prejazdených km a čas zapnutého zapaľovania, nie však trasu, po ktorej sa zamestnanec v čase voľna pohybuje. 

Ak zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom služobné vozidlá, je dobré podmienky a pravidlá ich využívania upraviť priamo v pracovnom poriadku či inom internom predpise, s ktorým má byť zamestnanec oboznámený. Ak sa tak nestane a viete preukázať, že vás zamestnávateľ nezákonne monitoruje prostredníctvom GPS systému, máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov alebo podať na príslušnom súde žalobu o nezákonný zásah do svojich práv. Tiež netreba opomenúť možnosť trestnoprávneho postihu zodpovedných osôb podľa § 374 Trestného zákona, ktorý upravuje neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. 

 

Viac informácií o ochrane súkromia zamestnanca, jeho osobných údajov a zároveň určenie pravidiel pre zásah do nich nájdete v Zákonníku práce a v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?