SUSEDOV PES RUŠÍ NOČNÝ KĽUD

Bratislava,

Ak susedov pes ruší nočný kľud v bytovke, máme možnosť spísať petíciu, ktorá by to napravila? 

Odpoveď

Neviem, aký druh petície máte na mysli. Ak je to ale možné, susedia by mali v prvom rade dohovoriť majiteľovi psa, nech zabezpečí, aby pes od 22:00 do 6:00 neštekal. Ak dohovor neuspeje a táto situácia nastane opätovne, máte právo volať mestskú políciu.

Tá môže takéto konanie prejednať ako priestupok rušenia nočného kľudu. Majiteľ psa by tak mohol dostať blokovú pokutu do 33 €, v správnom konaní až do 100 €. Pokuty môžu byť ukladané opakovane, pokiaľ sa konanie suseda – respektíve jeho psa – bude opakovať.

Ak to nepomôže, ostane vám len obrátiť sa na príslušný súd so žalobou na určenie povinnosti zdržať sa obťažovania hlukom nad mieru primeranú pomerom. Podľa Občianskeho zákonníka je totiž každý vlastník alebo nájomca povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?