SUDCA ODMIETA VYDAŤ AUDIOZÁZNAM

Bratislava,

Samosudca v trestnom konaní mi opakovane nechce vydať audiozáznamy z konaní v júni a auguste 2015, ktoré som ako obžalovaná žiadala. Išlo o dve hlavné pojednávania, pri ktorých bola prítomná verejnosť, neprejednávali sa utajované skutočnosti a nebol prítomný chránený ani utajený svedok. Už som podala tri žiadosti, poslednú predsedovi súdu so sťažnosťou na sudcu a prieťahy. Plynie mi odvolacia lehota. Naozaj žiadam niečo, čo mi zákon neumožňuje?

Odpoveď

§ 61a Trestného poriadku zavádza povinnosť súdu vyhotoviť z pojednávania zvukový záznam. Toto ustanovenie bolo do Trestného poriadku doplnené zákonom č. 353/2014. Ustanovenie pôvodne zaviedlo povinnosť súdov zvukovo zaznamenávať všetky druhy pojednávaní súdu, teda okrem hlavného pojednávania aj všetky verejné i neverejné zasadnutia. Bolo však zmenené zákonom č. 78/2015, ktorý v tejto časti nadobudol účinnosť 17. apríla 2015. Od tohto dátumu nie je potrebné zaznamenávať neverejné zasadnutia na žiadnom stupni súdov.

 

Od 17. 4. 2015 majú teda súdy povinnosť zvukovo zaznamenávať všetky hlavné pojednávania a tie verejné zasadnutia, na ktorých sa vykonáva dokazovanie. Hlavné pojednávanie treba zaznamenávať celé, z verejných zasadnutí potom len tú časť, kde sa vykonáva dokazovanie. 

 

Záznam z hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia je treba priložiť ako súčasť spisu. Okrem toho je možné záznam uchovávať aj iným vhodným spôsobom: v serveri počítača alebo na nosiči dát v archíve súdu.

 

Záznam zo záznamníka sa exportuje na lokálny server. Informačné centrum súdu vyhotovuje kópie zvukového záznamu na nosič dát – CD alebo DVD. Tento nosič, ktorý má byť dostupný v nasledujúci deň po pojednávaní, sa potom pripojí k spisu a v zápisnici o pojednávaní sa uvedie, kde sa nachádza kópia záznamu.

 

Z toho vyplýva, že nežiadate niečo, čo vám zákon neumožňuje. Naopak – žiadate to, čo zákon príslušnému súdu prikazuje. Ak koná v rozpore s uvedeným, porušuje v tejto časti Trestný poriadok.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?