STRATA VODIČÁKU ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV

Bratislava,

Nedávno mi v obchode prišlo zle a odpadol som. Previezli ma do nemocnice a urobili mi testy na epilepsiu, nezistili ju však. Nepociťujem žiadne zdravotné ťažkosti. Aj tak som sa však dozvedel, že mi bude odobratý vodičský preukaz. Nevidím na to žiaden dôvod, navyše som vodič z povolania a živím rodinu. Keď stratím vodičák, prídem o zárobok. Hnevá ma to. Čo môžem robiť?

Odpoveď

Na lekárov v nemocnici sa nemôžete hnevať. Tí len vyšetrili váš aktuálny zdravotný stav, najmä s ohľadom na to, že ste odpadli.

Určite ste z nemocnice dostali lekársku správu. Predpokladám, že s touto správou ste následne navštívili svojho všeobecného lekára. Ten posúdi výsledky vyšetrení a ak na ich základe zistí, že nie ste zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla, je zo zákona povinný ohlásiť to na príslušný útvar polície. Policajti s vami vykonajú správne konanie a posúdia, či vám váš zdravotný stav dovoľuje naďalej viesť motorové vozidlo, alebo nie.

Preto si myslím, že všetko závisí od objektívneho zistenia vášho zdravotného stavu odborníkmi – lekármi a nie od subjektívneho presvedčenia, že vám nič nie je. 

Ak si však naďalej myslíte, že ste zdravý a nie je dôvod brať vám vodičský preukaz, odporúčam vám absolvovať opätovné vyšetrenie vášho zdravotného stavu. Ak preukáže, že ste spôsobilý na vedenie motorového vozidla, polícia nebude mať žiadny dôvod vám vodičské oprávnenie odobrať. 

Žiadny lekár si však na zodpovednosť nevezme to, že osobe, ktorá nespĺňa zdravotné predpoklady na vedenie motorového vozidla, potvrdí zdravotnú spôsobilosť a takáto osoba v súvislosti so zdravotným stavom spôsobí dopravnú nehodu.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?