STIAHNUTIE TRESTNÉHO OZNÁMENIA

Bratislava,

Môžem stiahnuť podané trestné oznámenie?

Odpoveď

Policajt a prokurátor sú povinní prijať vami podané trestné oznámenie, ktoré už ďalej preveria bez ohľadu na to, či chcete ďalej pokračovať vo vyšetrovaní skutočností. V zásade trestné oznámenie nie je možné stiahnuť, pretože polícia a prokuratúra musia zo zákona takéto skutočnosti preveriť a vyšetriť. Existujú však výnimky. Trestný poriadok presne určuje, že toto právo máte ako poškodený trestným činom, ktorý má blízky vzťah k páchateľovi, pričom aj vy by ste boli nepriamo postihnutý samotným potrestaním páchateľa. Toto právo vám však patrí iba pri konkrétnych trestných činoch uvedených v Trestnom poriadku (napr. trestný čin krádeže, sprenevery, podvodu, úžery a pod.). Výnimka sa nemôže využiť, ak bola trestným činom spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami. Trestný poriadok, § 196, § 211

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?