SPOR O PARKOVANIE NA DVORE

Bratislava,

Za kanceláriou, ktorú máme v prenájme, je dvor, na ktorom nás majiteľ priestorov oprávnil parkovať. Na pozemku nie je žiadne označenie o zákaze vjazdu, súkromnom pozemku alebo zákaze parkovania. Ľudia z blízkej bytovky ale tvrdia, že priestor je ich a parkovať tam smú len oni. Vyhrážajú sa nám odtiahnutím. Majú na to právo?

Odpoveď

V prvom rade je potrebné ustáliť, kto je vlastníkom dvora. To si zistíte na katastri nehnuteľností. Potrebné informácie by vám ale mohol poskytnúť aj prenajímateľ kancelárie. To, že vás oprávnil parkovať na danom pozemku, naznačuje, že on sám je oprávnený pozemok užívať a delegovať svoje právo aj na vás. Ak však prenajímateľ k pozemku nemá žiadny právny vzťah, je jeho oprávnenie bez významu. V takom prípade si budete musieť zabezpečiť súhlas vlastníka, resp. spoluvlastníkov pozemku, inak sa môžu vlastníci brániť. Samozrejme, v prvom rade by vás mali riadne upozorniť, že vstupujete na súkromný pozemok. Ak takéto upozornenie absentuje, bude zo strany vlastníkov obtiažne preukázať, že ste na ich súkromný pozemok vstúpili bez súhlasu. Prípadný odťah vášho vozidla by bol nezákonný a právne kvalifikovaný ako svojvoľné odňatie veci, so všetkými dôsledkami pre odťahovú službu aj osobu, ktorá tento odťah nariadila. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?